021-36720111 www.netexir.ir

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام‌کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

آیا از قبل عضو هستید ؟

ورود
021-36720111 www.netexir.ir

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام‌کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

آیا از قبل عضو هستید ؟

ورود

تست سیستم

شما می توانید سیستم مدیریت تور را در این موضوع به راحتی تست کنید

1. 1. به سادگی با لینک در گوشه بالا سمت راست این صفحه، یک حساب کاربری ایجاد کنید..
سعی کنید از ایمیل واقعی خود استفاده کنید. اطلاعیه ایمیل پس از رزرو به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

2. رزرو تور را از سایت آزمایشی انجام دهید.

شما همچنین می توانید از خدمات ما استفاده کنید.

اطمینان حاصل کنید که حساب کاربری خود را برای تست پرداخت ایجاد کرده اید.

https://www.sandbox.paypal.com/us/webapps/mpp/account-selection (شما میتوانید هزینه را با استفاده از بانک انلاین پردات کنید.)

3. پس از رزرو شما تور یا پرداخت ، شما می توانید معامله را از داشبورد مشتری مشاهده کنید : http://demo.goodlayers.com/traveltour/dashboard/?page_type=dashboard